אמצעי שבועי לCO באטמוספרה2 מקורן מכדור ארץ מערכת מעבדת מחקר NOAA (ESRL) וואה המצפה המאונה בהוואי.

CO שבועי2

מאונה לואה המצפה | NOAA-ESRL

תְקוּפָה

שָׁבוּעַ

CO אטמוספרה2

שבוע שעבר

7 אפריל - 13, 2019

413.13 עמודים לדקה

1 לפני השנה

אפריל 7 - 13, 2018

409.46 עמודים לדקה

שנים לפני 10

7 אפריל - 13, 2009

389.50 עמודים לדקה

הנתונים עודכנו: אפריל 14, 2019
בסיס נתוני NOAA: אינטרנט + .טקסט

ריכוזים ממוצעים שבועיים | ppm = חלקים למיליון

NOAA-ESRL וסקריפס CO2 לספק גרפיקת הרף-מעודכן עם נקודות נתונים יומיות ושבועיות זממו על פני תקופות זמן מרובות. השתמש בכרטיסיות שלהלן כדי להציג גרפיקה אלה, כמו גם קישורים לאתרי NOAA וסקריפס.

הנתונים אחרונים הוא ראשוניים. NOAA-ESRL הוא המערך שבועי רק עם ערכים מתעדכנות בזמן אמת. סקריפס CO2 הודעות CO שבועי2 בסיס הנתונים שמתעדכן בתדירות נמוכה יותר.

CO2 העבר. CO2 הווה. CO2 העתיד.