אמנת המסגרת של האו"ם בנושא שינוי האקלים (UNFCCC)

 

 

 

כנסים של הצדדים (COP)

UNFCCC  ועידת הצדדים (COP)

UNFCCC  2015: COP 21 בפריז

CO2.כדור הארץ  2015: COP 21 בפריז

UNFCCC  כל השוטרים