CO2.Earth שירות אתרים
תנאים והגבלות של שימוש

 

עדכון אחרון: ספטמבר 20, 2015

 

אתר זה עם URL http://co2.earth בבעלותו ומופעלת על ידי Pro Oxygen. המונח 'Pro Oxygen' או 'אותנו' או 'שלנו' או 'אנחנו' מתייחס ל- Pro Oxygen, הבעלים של האתר ומפעיל 'שירות האתר' ("שירות").

על ידי גישה לשירות או שימוש בו, אתה מסכים להיות מחויב ל'תנאי השימוש 'האלה ("תנאים") אשר יחד עם פְּרָטִיוּת ו עוגיות המדיניות קובעת את מערכת היחסים של Pro Oxygen איתך בקשר לשירות זה ומקבלת את כל ההשלכות המשפטיות. אם אינך מסכים לתנאים אלה, באופן מלא או חלקי, אל תשתמש בשירות. 

אנא קרא תנאים אלה בקפידה לפני השימוש בשירות.

גישתך ושימוש באתר מבוסס על הסכמתך ועמידה בתנאי שימוש אלה. תנאים אלה חלים על כל המבקרים, משתמשים ואחרים הניגשים או להשתמש בשירות.

 

תוֹכֶן

 

השירות שלנו מאפשר לך לפרסם, קישור, חנות, לשתף להפוך לזמין מידע מסוים, טקסט, גרפיקה, קטעי וידאו, או חומר אחר ( "תוכן"). אתה אחראי לתוכן שאתה מפרסם בשירות, לרבות חוקיותם, האמינות שלו, ונאות.

על ידי פרסום תוכן לשירות, אתה מעניק לנו את הזכות ורישיון להשתמש, לשנות, לבצע בפומבי, להציג בפומבי, לשכפל, ולהפיץ כגון תוכן על ובאמצעות השירות. אתה מחזיק בזכות כלשהי וכל זכויותיך על כל תוכן שאתה שולח, מפרסם או מציג בשירותים או באמצעות השירות ואתה נושא באחריות להגנה על זכויות אלה. אתה מסכים שרישיון זה כולל את הזכות לנו להפוך את התוכן שלך זמין למשתמשים אחרים של השירות, אשר עשוי גם להשתמש נושא התוכן שלך לתנאים אלה.

אתה מצהיר ומתחייב כי: (i) התוכן הוא שלך (בבעלותך) או שיש לך את הזכות להשתמש בו ולהעניק לנו את הזכויות ורישיון כאמורים תנאים אלה, וכן (ii) פרסום התוכן שלכם או באמצעות השירות אינו מפר את זכויות הפרטיות, זכויות פרסום, זכויות יוצרים, זכויות חוזה או כל זכות אחרת של כל אדם.

אנו שומרים לעצמנו את כל הזכויות לחסום או לסלק תקשורות או חומרים אשר סיווגנו כלא: (א) פוגעני, משמיץ, או מגונה; (ב) הונאה, מטעה, או מטעה; (ג) תוך הפרה של זכויות יוצרים, סימני מסחר או, זכות קניין רוחני אחרת של אדם אחר או; (ד) פוגעני או בלתי קביל מבחינה אחרת כדי ידינו על פי שיקול דעתנו הבלעדי.

אתה מכיר בעובדה כי, על ידי מתן לך עם היכולת להציג ולהפיץ תוכן גולש על השירות, אנחנו רק פועלים כצינור סביל להפצת חומר ואינו נוטלים על עצמה כל התחייבות או אחריות בקשר לתכנים או פעילויות על השירות .

 

חשבונות

 

כאשר אתה יוצר חשבון איתנו, אתה חייב לספק לנו מידע מדויק, מלא ועדכני בכל עת. אי ביצוע הוראה זו מהווה הפרה של הסכם זה, אשר עלול להוביל לסיום מיידי של החשבון שלך על השירות שלנו.

אתה אחראי לשמירה על והסיסמה שבהם אתה משתמש כדי לגשת לשירות עבור כל פעילות או פעולות תחת הסיסמה שלך, אם הסיסמה היא עם שירות שלנו או שירות של צד שלישי.

אתה מסכים שלא תגלו את הסיסמאות שלכם לצד ג 'כלשהו. עליך להודיע ​​לנו מיד לאחר שנודע לו על כל הפרת אבטחה או שימוש בלתי מורשה בחשבון שלך.

אתה לא יכול להשתמש בתור שם המשתמש בשם אדם או ישות אחרת או שאינו זמין כדין לשימוש, סימן שם או משלח יד כי הוא כפוף לכל זכויות של אדם אחר או ישות אחרת ממה שאתה ללא אישור מתאים, או שם כי הוא פוגע בצורה אחרת, וולגרי או מגונה.

 

קישורים לאתרי אינטרנט אחרים

 

השירות עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט או שירותים של צד שלישי שאינם בבעלותם או בשליטתם CO2.Earth.

CO2.Earth אין שליטה על עצמה, ואינה נושאת באחריות לתוכן, מדיניות הפרטיות או הפרקטיקות של אתרי אינטרנט ושירותים של צד שלישי כלשהו. בנוסף אתה מאשר ומסכים לכך CO2.Earth לא תהיה אחראית או אחראית, במישרין או בעקיפין, לכל נזק או אובדן שנגרם או כביכול שנגרם על ידי או בקשר לשימוש או בהסתמכות על תוכן, סחורה או שירותים כאלה, הזמינים באתרי אינטרנט או שירותים כאמור.

אנו ממליצים בחום לקרוא את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של כל אתר אינטרנט של צד שלישי או שירותים שבהם אתה מבקר.

 

סיום

 

אנו עשויים להפסיק או להשעות את הגישה לשירות שלנו מיד, ללא הודעה או התחייבות מוקדמת, מכל סיבה שהיא, לרבות, ללא הגבלה, אם הפרת את תנאי.

כל האמור בתנאי יישאר בתוקף לאחר הפסקה, כולל, ללא הגבלה, הוראות בעלות, התנערות מאחריות, שיפוי והגבלות חבות.

עם סיום ההסכם, זכותך להשתמש בשירות תחדל מיד. אם ברצונך לסגור את חשבונך, אתה רשאי להפסיק פשוט שימוש בשירות.

 

שיפוי

 

אתה מסכים לשפות ולפצות את חמצן פרו מזיק, מנהלים, אנשי המשרד, מנהלים, נציגיה, עובדיה, קבלנים, הרישיונות שלהם, זכיינים, ספקים, סוכנים, ולהגן עליהם מפני כל תביעות, הפסדים, נזקים, הפסדים, התחייבויות, עלויות, פעולות או דרישות.

אלה כוללים, אך אינם מוגבלים ל: (א) שכר טרחת עורך דין וחשבונאות לך כתוצאה משימוש בשירות; (ב) הפרה של אחד מן התנאים האלה; (ג) כל דבר שתפרסם או להציג בשירות; ו- (ד) כל פעילות הקשורה לחשבון שלך. זו כוללת את כל התנהגות רשלנית או בלתי חוקית על ידך, לכל אדם או ישות הגישה לשירות באמצעות חשבונך אם גישה כזו מתקבלת באמצעות בדרכי מרמה או לא חוקית.

 

הגבלת אחריות

 

חמצן פרו, מנהליה, עובדיה, שותפים, סוכנים, ספקים, או חברות קשורות, לא תהיה אחראית לכל אובדן או נזק, ישיר או עקיף, מקרי, מיוחד, תוצאתי או ענישה נזקים, לרבות, ללא הגבלה, הפסד כלכלי, אובדן או נזק למדיה או נתונים אלקטרוניים, מוניטין או הפסדים בלתי מוחשיים אחרים, נובע (i) הגישה שלך או השימוש בשירות; (Ii) חוסר היכולת שלך לגשת או להשתמש בשירות; (Iii) כל התנהגות או תוכן של צד שלישי כלשהו או הקשורים לשירות; (Iiv) כל תוכן מתקבל או באמצעות השירות; ו (v) גישה לא מורשית, שימוש או שינוי של שידורים או התוכן שלך, בין שהדבר מבוסס על אחריות, חוזה, עוולה (כולל רשלנות) או כל טענה אחרת בחוק, אם אנחנו כבר הודיע ​​על אפשרות כזו נזק, וגם אם תרופה המפורטים להלן נמצא נכשלו את מטרתו המהותית.

 

כתב ויתור-ויתור ללא זכויות

 

חמצן Pro עושה שום ערבויות, מצג או אחריות מכל סוג שהוא בכל הנוגע האינטרנט ושל הטכנולוגיה נלווית. כל אחריות החלים לכאורה, התנאים וההגבלות מודרים, במידה המירבית המותרת על פי החוק. שימושך בשירות נעשה על אחריותך בלבד. השירות מסופק על בסיס "כמות שהוא" וגם "כמות שהוא זמין" בסיס. השירות מסופק ללא אחריות מכל סוג שהוא, מפורש או משתמע, לרבות, אך לא רק, בין במפורש אחריות לגבי סחירות, התאמה למטרה מסוימת, אי-פרה או במהלך ביצוע, למעט כפי שנקבע על פי החוקיים כל למחוז בקנדה. במקרים כאלה, החוק המחוזי יחול במידת הצורך.

חמצן פרו, הבנות, הכלול שלה, וכן הזכיינים שלה אינם מתחייבים כי א) השירות יתפקד ללא הפרעה, מאובטח או זמין בכל עת או מיקום מסוים; ב) כל שגיאות או ליקויים יתוקנו; ג) השירות ניתן ללא וירוסים או מרכיבים מזיקים אחרים; או ד) את התוצאות של שימוש בשירות יתאים לדרישות שלך.

אם תפר אחד מן התנאים האלה וחמצן פרו בוחר שלא לפעול באופן מיידי, או בוחר לא לפעול בכלל, חמצן פרו עדיין יהיה זכאי לכל הזכויות ותרופות בכל מועד מאוחר יותר, או בכל מצב אחר, שבו אתה להפר אלה תנאים. חמצן פרו לא מוותר על כל זכויותיה. חמצן פרו לא יהיה אחראי בגין כל פרה לכאורה של תנאים אלה שנגרמו על ידי נסיבות מעבר לשליטתה. אדם שאינו צד לתנאים אלה לא יהיה כל זכות אכיפה.

אינך רשאי להמחות, תת-רשיון או להעביר בכל דרך אחרת את זכויותיך תחת תנאים אלה.

 

פריטי מנועים

 

כמפורט לעיל, שיפוט מסוימים אינם מאפשרים החרגה של אחריות מסוימת או החרגה או הגבלה של אחריות לנזקים תוצאתיים או מקריים, כך שייתכן שההגבלות שלעיל אינן חלות עליך. חוקי מחוזי של קנדה עשויים לחול על מוצרים מסוימים השירות הניתן.

 

חוק מסדיר

 

תנאים אלה יחולו, ופירשו ולאכוף בהתאם, את חוקי הפרובינציה קולומביה הבריטית ואת חוקי קנדה, לפי העניין.

אם כל תנאי מתנאים אלו מתקיים להיות תקף או אינו אכיף על ידי בית משפט מוסמך, הרי כל שאר התנאים בתנאים אלה יישארו בתוקף. תנאים אלה מהווים את ההסכם המלא בינינו בנוגע השירות שלנו, ומחליפים כל הסכם קודם, בעל פה או בכל דרך אחרת, בנוגע לשירות.

 

שינויים

 

אנו שומרים לעצמנו את הזכות, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, לשנות או להחליף את תנאי הסכם זה בכל עת. אם רוויזיה מהותית אנו נעשים כל מאמץ סביר כדי לספק לפחות ההודעה '15 ימים לפני כל תנאים חדשים, שייכנסו לתוקף. מה מהווה שינוי מהותי ייקבע לפי שיקול דעתנו הבלעדי.

על ידי המשך לגשת או להשתמש בשירות שלנו לאחר תיקונים אלה לתוקף, אתה מסכים להיות כפוף לתנאי המתוקן. אם אינך מסכים לתנאים החדשים, כולן או חלקן, בבקשה להפסיק את השימוש באתר ובשירות.

 

צרו קשר

 

אם ישנן שאלות לגבי תנאים אלה, אנא פנה אלינו.

חמצן Pro
709 ייטס רחוב, ת.ד. 8800
ויקטוריה קולומביה הבריטית V8W 3S3
קנדה

 

Email:    כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots. אתה צריך לאפשר Javascript בכדי לצפות בה.

טלפון: 1.250.884.6760