קיימות: כתב העת של שיא (Cover)CO2קודמו של .Earth, CO2Now.org, בהשתתפות באוקטובר 2010 מהדורה של קיים: The Journal of Record. התכונה היא חלק מסקירת אתרי קיימות במאמר, האינטרנט קיימות.   

הנה קטע מהמאמר המומלץ

 

"על פי התאוריה שאם יותר אנשים רואים את המספרים, הם יכירו את דחיפות המצב, רוב המספרים למעודכנים להשתלט על דף הבית."

 

 

קיימות  הדף 309 (3 נפח, מספר 5)