צפו ייצוב
o יצירה באמצעות Excel x 2, איך זה עובד, הצעה,
התייחס לבעיה המשולשת הזו. גז חממה ראשי. משרה 1 היא לייצב את הריכוז של Co2 באווירה.

צפו ייצוב

o   צור באמצעות Excel x 2, איך זה עובד, הצעה,

התייחס לשלשה זו בעיה. גז חממה ראשי. תפקיד 1 הוא לייצב את הריכוז של Co2 באווירה.