צפו ייצוב
o יצירה באמצעות Excel x 2, איך זה עובד, הצעה,
מתייחס לבעיה משולשת זו. גזי חממה ראשיים. איוב 1 היא לייצב את ריכוז Co2 באטמוספירה.

צפו ייצוב

o צור באמצעות Excel x 2, איך זה עובד, הצעה,

מתייחס לבעיה משולשת זו. גזי חממה ראשיים. איוב 1 היא לייצב את ריכוז Co2 באטמוספירה.