פעולה זה לא מספיק. כדי להיות יעיל יותר, פעולות צריכות לעזור האנרגיה בעולם מערכות משאבים לבצע מעבר בזמן לקיים לטווח הקצר וארוך. כדי לדעת מה עוזר ומה לא, ללמוד על מערכות כדור הארץ ותנאים להוביל התייצבות CO2 באטמוספרה. למידה פותחת אופקים וערוצים עצביים חדשים לשינוי. זהו צעד מעשי האנושות חשוב כי אנשים יכולים לנקוט בתגובה לשינוי האקלים.

דף אינטרנט קצר זה כולל מספר קטן של רעיונות ומושגים נבחרו כך שהם עלולים לעורר ללמוד על מערכת כדור הארץ, ייצוב CO2 ונושאים נלווים. לא משנה איזה מקורות למידה ושינוי לעורר אותך הכי הרבה לשקול קבלת החלטה מכוונת להמשיך ללמוד על מערכות וייצוב.