כדי להתמודד עם בעיות סביבתיות עולמיות ממין ו הפלנטה שלנו פרצופים, העולם צריך להיות מעורב. כל האנושות צריך להיות מעורב. ממשלות לאומיות עוסקות.

196 מדינות