אילו תנאים סביבתיים חייבים להתקיים כדי שמערכת האקלים של כדור הארץ תתייצב?  CO2.earth מציג כמה מושגים בסיסיים להבנת ייצוב האקלים בהקשר מערכות אדמה. שקול את הקישורים כאן בשלב 3 כמקום התחלה אפשרי. זה רחוק מלהיות מקיף או מוגמר.