מה סביבתי תנאים חייבים להתקיים על מערכת האקלים של כדור הארץ כדי לייצב? CO2.earth מציג כמה מושגים בסיסיים להבנת ייצוב האקלים בהקשר של מערכות כדור הארץ. קחו למשל את הקישורים כאן בשלב 3 מקום החל אפשרי. זה רחוק מלהיות מקיף או סיים.