אם נתמקד על שינוי האקלים כבעיה, נהג המפתח הוא צבירת פליטת CO2 כי להמשיך לדחוף ריכוזים האטמוספריים גבוהות.

"פליטת מצטבר של CO2 במידה רבה לקבוע התחממות פני העולמית ממוצעת על-ידי המאה 21st מאוחר ומעבר. תחזיות של פליטת גזי חממה להשתנות על פני טווח רחב, בהתאם גם פיתוח חברתי-כלכלי מדיניות האקלים. "

~ IPCC (2014, עמ '. 8)

CO2.Earth מביא מוקד לבעיה הקריטית של 'עולה CO2. ' זה גם ממקם את הבעיה הזו בקרב בעיות סביבתיות עולמיות רחב מערך. בהקשר רחב יותר זה מסופק על ידי תכנים הקשורים מדד גזי חממה שנתית"ההאצה הגדולה" (ראה "GA" הכרטיסייה בעמוד זה) גבולות פלנטריים. כל בעיה מופיעה לזהות בעיה במערכת היחסים בין האנושות לבין מערכת הארץ. לימוד אודות הבעיות עשויות להציע הזדמנות לשפר את מערכת היחסים הקולקטיבי שלנו עם האדמה.

זה, "זיהוי הבעיה" ומגדיר כמה ממדי האקלים בעיות סביבתיות עולמיות אחרות. הוא מציע נקודת זינוק לענות על שאלות כגון אלה:

  • "מה הבעיה או הבעיות קיימות?
  • "מהם הסיכונים?
  • איך אנחנו יודעים את הדברים האלה?