הקומיקאי ג'ון אוליבר מארחת ויכוח נציג מתמטית על שינוי האקלים. ג'ון מצטרף אורח מיוחד ביל ניי אחר מדע גיא 99 בפרק של הלילה בשבוע האחרון ב- HBO.

זה "דיון שינויי אקלים" הועלה ל- YouTube על ידי בשבוע שעבר הלילה על מאי 11, 2014.