CO2.Earth מתארח בשרתים המופעלים ישירות על ידי השמש. זה אירוח ללא דלקים מאובנים או צורך בקיזוז.

בחודש יולי 2009, זמן קצר לאחר שמייקל מק'גי התחיל להשתמש AISO.net שירותי אירוח אתרים, הוא סייר במרכז הנתונים בCalifornai, ארה"ב. התמונה שלהלן מציגה מיכאל במרכז לוחות ונתוני שמש ברקע. הודות לציפורני פיל, מנהל הטכנולוגיה הראשית של כ ¡, לקחת התמונה והלוואות משקפי השמש שלו.

פנלי מיכאל McGee וכ ¡שמש

מיכאל McGee במרכז AISO.net נתונים בRomoland (ליד עיר השמש) קליפורניה, ארה"ב.

תמונה על ידי נייל פיל.