Mauna Loa CO2

אוקטובר 2021

 

NOAA-GML

SCRIPPS UCSD

אוקטובר 2021
413.93 ppm תלוי ועומד
אוקטובר2020 411.51 ppm תלוי ועומד
אוקטובר 2019 408.75 ppm תלוי ועומד
העדכון אחרון: נובמבר 5, 2021 TBD
תצוגת נתונים: NOAA
Scripps

Mauna Loa מצפה כוכבים (MLO) |  CO אטמוספרה2
ריכוזים ממוצעים חודשיים |  ppm = חלקים למיליון
 

שני שיאים עצמאיים של CO2 השינויים נשמרים במקביל בשעה Mauna Loa. גרף המציג את שני רשומים יחד זמין בחלק התחתון של Scripps CO2 אתר תוכנית. שיאי חודשי בכל הזמנים של CO2 מוקלטים ב- CO2 רשומות עמוד אינטרנט. 

השתמש בכרטיסיות שלהלן כדי להציגו CO החודשי האחרון2 נתונים, גרפים וקישורים רלוונטיים.

 

CO2 עבר.  CO2 מתנה.  CO2 עתיד.