Mauna Loa CO2

במרץ 2019

NOAA-ESRL

SCRIPPS UCSD

במרץ 2019

411.97 ppm

411.97 ppm

צעדה2018

409.41 ppm

409.25 ppm

צעדה 2017

407.22 ppm

407.06 ppm

העדכון אחרון: אפריל 12 2019
אפריל 4 2019
תצוגת נתונים: NOAA | CO2.כדור הארץ Scripps

Mauna Loa מצפה כוכבים (MLO) | CO אטמוספרה2
ריכוזים חודשיים ממוצעים | ppm = חלקים למיליון

שני שיאים עצמאיים של CO2 השינויים נשמרים במקביל בשעה Mauna Loa. גרף המציג את שני רשומים יחד זמין בחלק התחתון של Scripps CO2 אתר תוכנית.

השתמש בכרטיסיות שלהלן כדי להציגו CO החודשי האחרון2 נתונים, גרפים וקישורים רלוונטיים.

CO2 עבר.  CO2 מתנה.  CO2 עתיד.