Mauna Loa CO2

פבואר 2020

NOAA-ESRL

SCRIPPS UCSD

פבואר 2020
414.11 ppm tbd
פבואר 2019 411.75 ppm tbd
פבואר 2018 408.32 ppm tbd
העדכון אחרון: מרס 5, 2020
tbd
תצוגת נתונים: NOAA
Scripps

Mauna Loa מצפה כוכבים (MLO) | CO אטמוספרה2
ריכוזים חודשיים ממוצעים | ppm = חלקים למיליון

שני שיאים עצמאיים של CO2 השינויים נשמרים במקביל בשעה Mauna Loa. גרף המציג את שני רשומים יחד זמין בחלק התחתון של Scripps CO2 אתר תוכנית.

השתמש בכרטיסיות שלהלן כדי להציגו CO החודשי האחרון2 נתונים, גרפים וקישורים רלוונטיים.

CO2 עבר.  CO2 מתנה.  CO2 עתיד.