Mauna Loa CO2

דצמבר 2020

 

NOAA-ESRL

SCRIPPS UCSD

דצמבר 2020
תלוי ועומד 413.95 ppm
דצמבר 2019 תלוי ועומד 411.85 ppm
דצמבר 2018 תלוי ועומד 409.23 ppm
העדכון אחרון: תלוי ועומד ינואר 6, 2020
תצוגת נתונים: NOAA
Scripps

Mauna Loa מצפה כוכבים (MLO) |  CO אטמוספרה2
ריכוזים ממוצעים חודשיים |  ppm = חלקים למיליון
 

שני שיאים עצמאיים של CO2 השינויים נשמרים במקביל בשעה Mauna Loa. גרף המציג את שני רשומים יחד זמין בחלק התחתון של Scripps CO2 אתר תוכנית. שיאי חודשי בכל הזמנים של CO2 מוקלטים ב- CO2 רשומות עמוד אינטרנט. 

השתמש בכרטיסיות שלהלן כדי להציגו CO החודשי האחרון2 נתונים, גרפים וקישורים רלוונטיים.

 

CO2 עבר.  CO2 מתנה.  CO2 עתיד.