Mauna Loa CO2

ספטמבר 2019

NOAA-ESRL

SCRIPPS UCSD

ספטמבר 2019

408.54 ppm

408.55 ppm

ספטמבר2018

405.51 ppm

405.59 ppm

ספטמבר 2017

403.37 ppm

403.27 ppm

העדכון אחרון: אוקטובר 7 2019
אוקטובר 7 2019
תצוגת נתונים: NOAA | CO2.כדור הארץ Scripps

Mauna Loa מצפה כוכבים (MLO) | CO אטמוספרה2
ריכוזים חודשיים ממוצעים | ppm = חלקים למיליון

שני שיאים עצמאיים של CO2 השינויים נשמרים במקביל בשעה Mauna Loa. גרף המציג את שני רשומים יחד זמין בחלק התחתון של Scripps CO2 אתר תוכנית.

השתמש בכרטיסיות שלהלן כדי להציגו CO החודשי האחרון2 נתונים, גרפים וקישורים רלוונטיים.

CO2 עבר.  CO2 מתנה.  CO2 עתיד.