Mauna Loa CO2

ינואר 2020

NOAA-ESRL

SCRIPPS UCSD

ינואר 2020
413.40 ppm 413.37 ppm
ינואר 2019 410.83 ppm 410.92 ppm
ינואר 2018 407.96 ppm 408.05 ppm
העדכון אחרון: פבואר 5, 2020
פבואר 6, 2020
תצוגת נתונים: NOAA
Scripps

Mauna Loa מצפה כוכבים (MLO) | CO אטמוספרה2
ריכוזים חודשיים ממוצעים | ppm = חלקים למיליון

שני שיאים עצמאיים של CO2 השינויים נשמרים במקביל בשעה Mauna Loa. גרף המציג את שני רשומים יחד זמין בחלק התחתון של Scripps CO2 אתר תוכנית.

השתמש בכרטיסיות שלהלן כדי להציגו CO החודשי האחרון2 נתונים, גרפים וקישורים רלוונטיים.

CO2 עבר.  CO2 מתנה.  CO2 עתיד.