לואה מאונה CO2

במרץ 2019

NOAA-ESRL

סקריפס UCSD

במרץ 2019

411.97 עמודים לדקה

411.97 עמודים לדקה

צעדה2018

409.41 עמודים לדקה

409.25 עמודים לדקה

צעדה 2017

407.22 עמודים לדקה

407.06 עמודים לדקה

העדכון אחרון: אפריל 12 2019
אפריל 4 2019
תצוגת נתונים: NOAA | CO2.כדור הארץ סקריפס

המצפה לואה מאונה (MLO) | CO אטמוספרה2
ריכוזים חודשיים ממוצעים | ppm = חלקים למיליון

שני שיאים עצמאיים של CO2 השינויים נשמרים במקביל ב מאונה לואה. גרף המציג את שני רשומים יחד זמין בחלק התחתון של סקריפס CO2 אתר תוכנית.

השתמש בכרטיסיות שלהלן כדי להציגו CO החודשי האחרון2 נתונים, גרפים וקישורים רלוונטיים.

CO2 העבר. CO2 הווה. CO2 העתיד.