Mauna Loa CO2

ינואר 2024

 

NOAA-GML

SCRIPPS UCSD

ינואר 2024
422.80 ppm TBD
יָנוּאָר 2023 419.48 ppm TBD
יָנוּאָר 2022 418.13 ppm TBD
העדכון אחרון: פבואר 5, 2024 ינואר 8, 2024
תצוגת נתונים: NOAA Scripps

Mauna Loa מצפה כוכבים (MLO) |  CO אטמוספרה2
ריכוזים ממוצעים חודשיים |  ppm = חלקים למיליון
 

שני שיאים עצמאיים של CO2 השינויים נשמרים במקביל בשעה Mauna Loa. גרף המציג את שני רשומים יחד זמין בחלק התחתון של Scripps CO2 אתר תוכנית. שיאי חודשי בכל הזמנים של CO2 מוקלטים ב- CO2 רשומות עמוד אינטרנט. 

השתמש בכרטיסיות שלהלן כדי להציגו CO החודשי האחרון2 נתונים, גרפים וקישורים רלוונטיים.