Mauna Loa CO2

דצמבר 2019

NOAA-ESRL

SCRIPPS UCSD

דצמבר 2019
411.76 ppm 411.85 ppm
דצמבר 2018 409.07 ppm 409.23 ppm
דצמבר 2017 406.81 ppm 406.75 ppm
העדכון אחרון: ינואר 7, 2020
ינואר 2, 2020
תצוגת נתונים: NOAA
Scripps

Mauna Loa מצפה כוכבים (MLO) | CO אטמוספרה2
ריכוזים חודשיים ממוצעים | ppm = חלקים למיליון

שני שיאים עצמאיים של CO2 השינויים נשמרים במקביל בשעה Mauna Loa. גרף המציג את שני רשומים יחד זמין בחלק התחתון של Scripps CO2 אתר תוכנית.

השתמש בכרטיסיות שלהלן כדי להציגו CO החודשי האחרון2 נתונים, גרפים וקישורים רלוונטיים.

CO2 עבר.  CO2 מתנה.  CO2 עתיד.