CO היומי2

המצפה מאונה לואה | CO אטמוספרה2 ריכוזים

פברואר 12, 2019

411.80 עמודים לדקה

סקריפס
פברואר 12, 2018

408.60 עמודים לדקה

NOAA-ESRL

ריכוזים יומיים ממוצעים | ppm = חלקים למיליון

רשומות יומיות (לפי שנה)

הגבוה ביותר אי פעם היומי הממוצע CO2 | מאואה לואה מצפה

2019
(החל מפברואר 10, 2019)

414.27 ppm בפברואר 9, 2019 (NOAA-ESRL)
413.96 ppm בינואר 22, 2019 (Scripps)
413.86 ppm בינואר 22, 2019 (NOAA-ESRL)
413.83 ppm בינואר 21, 2019 (Scripps)
413.69 ppm בפברואר 9, 2019 (Scripps)
413.45 ppm בינואר 12, 2019 (NOAA-ESRL)

2018

412.60 ppm בחודש מאי 14, 2018 (Scripps)
412.45 ppm על מאי 14, 2018 (NOAA-ESRL)
412.37 ppm באפריל 23, 2018 (NOAA-ESRL)

2017

412.63 ppm באפריל 26, 2017 (NOAA-ESRL)
411.27 ppm על מאי 15, 2017 (NOAA-ESRL)

2016

409.44 ppm באפריל 9, 2016 (Scripps)
409.39 ppm באפריל 8, 2016 (Scripps)

2015

404.84 ppm באפריל 13, 2015 (Scripps)

תאריך כניסה, ערכי ממוצע יומיים פחמן דו חמצני באטמוספרה מתפרסמים כאן בתור השוואה לעומת רבעון מקביל בשנה. מדידות נעשות על ידי שני CO העצמאי2 תוכניות ניטור (NOAA ו סקריפס) במצפה לואה המאונית בהוואי, על 3400 מטר מעל פני ים.

CO2.Earth מוצגת השוואה לעומת הרבעון מקביל בשנה של קריאות יומית האחרונה למטרות חינוך ציבוריות. מעקב קריאות אלה יכולים לספק הזדמנויות עבור in-the-רגע כדי ללמוד על מחזור עונתיות ואמידת המגמה לסרבן אטמוספרי2. עיין בכרטיסיית "הערות" בעמוד זה לקבלת מידע חשוב על CO היומי2 נתונים יפורסמו כאן.

חקור את הכרטיסיות שלהלן כדי להציגו חזותיים וקישורים הקשורים CO האחרונה2 קריאות מאונה לואה.

CO2 העבר. CO2 הווה. CO2 העתיד.