כדורי ארץ 3: עבר, הווה, עתיד

המפקד2אתר .Earth מביא גדולים, מספרי אקלים פלנטרית יחד בהקשר כך השינויים הם מובנים על ידי מישהו ביותר. דף זה מציג כמה המספרים הגדולים האלה ואיך הם קשורים זה לזה.