האווירה אינה המאגר היחיד לפליטת פחמן בציוויליזציה. דף זה מכניס את האוקיאנוסים לתמונה. לאורך טווחי זמן ארוכים יותר, רוב הפחמימנים הנפלטים כיום יסתיימו באוקיינוס.

 

 אוקיינוס ​​החמצה: מוסברים בשניות 60

 

מקור WXhift | מדדי אקלים: החמצת אוקיינוס ​​[אינטרנט + YouTube]

 

CO2 עבר.  CO2 מתנה.  CO2 עתיד.