האווירה היא לא המאגר היחיד עבור פליטות של הציוויליזציה של פחמן. דף זה מביא את האוקיינוסים לתוך התמונה. על סולמות זמן רב יותר, רוב carbn הנפלטים היום תהיה בסופו של דבר באוקיינוס.

אוקיינוס ​​החמצה: מוסברים בשניות 60

מקור WXhift | מדדי אקלים: החמצת אוקיינוס ​​[אינטרנט + YouTube]

CO2 עבר.  CO2 מתנה.  CO2 עתיד.