כדי לטפל בבעיות הסביבה הגלובליות שעומדות בפני המינים והפלנטה שלנו, העולם צריך להיות מעורב. כל האנושות צריכה להיות מעורבת. ממשלות לאומיות עוסקות. 

 

196 מדינות