CO2.Earth מתארח בשרתים המופעלים ישירות על ידי השמש. זה אירוח ללא דלקים מאובנים או צורך בקיזוזים. 

בחודש יולי 2009, זמן קצר לאחר שמייקל מק'גי התחיל להשתמש AISO.net שירותי אירוח אתרים, הוא סייר במרכז הנתונים בקליפורנאה, ארה"ב. בתמונה למטה נראה מיכאל כשברקע פאנלים סולאריים ומרכז נתונים. תודה לפיל נייל, מנהל הטכנולוגיה הראשי של AISO, שצילם והשאיל את משקפי השמש שלו.

פנלי מיכאל McGee וכ ¡שמש

מיכאל McGee במרכז AISO.net נתונים בRomoland (ליד עיר השמש) קליפורניה, ארה"ב.

תמונה על ידי נייל פיל.