כדורי ארץ 3: עבר, הווה, עתיד

 

המפקד2אתר כדור הארץ מפגיש מספרים גדולים של אקלים פלנטרי בהקשר כך שהשינויים מובנים לרוב כל אחד. דף זה מציג כמה מאותם מספרים גדולים וכיצד הם קשורים זה לזה.